7

شرکت معدنی به فروش می رسد.

موضوع فعالیت شرکت مربوط به انجام کلیه طرحهای اکتشاف و استخراج مواد معدنی و عملیات مربوط به فرآوری کلیه مواد معدنی اعم از فلزی و غیر فلزی، خرید و فروش کلیه مواد معدنی اعم از کنستانتره یا مواد خام معدنی می باشد.


جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاریخدمات هوشمند ارزین

گوش به زنگ (فروشندگان)

با خریداران سربعاً در تماس باشید.

دات نت نیوک فارسی