درباره ما

شرکت تأمین سرمایۀ نوین به عنوان نخستین بانک سرمایه‌گذاری (Investment bank) کشور در سال 1385 فعالیت خود را با سهامداری تعدادی از شرکتهای معتبر و خوشنام کشور نظیر بانک اقتصاد نوین، گروه سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ توسعۀ صنایع بهشهر و به منظور تأمین مالی پروژه‌ها، شرکتها و همچنین ارایۀ خدمات تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری آغاز و تاکنون بیش از 450 هزار میلیارد ریال منابع مالی موردنیاز شرکتهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی، دولت و شهرداریها را برعهده داشته است.

تأمین سرمایه با توجه به تجربۀ خود در تأمین مالی شرکتهای متعدد در بازار سرمایه و درک نیاز مشتریان به دریافت خدمات مشاورۀ ادغام و خرید و فروش شرکتها و پروژه ها، ارایۀ این خدمات را در قالب خدمات یکپارچۀ ادغام و تملک (M&A) به مشتریان عرضه مینماید. بنابراین، خدمات M&A بهصورت مشاورۀ فروش، مشاورۀ خرید و مشاورۀ ادغام به شما ارایه میدهد.

دات نت نیوک فارسی